تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 
 
خلیج فارس و دریای عمان
خانواده گربه ماهیان دریایی
(Ariidae)



• مشخصات کلی خانواده گربه ماهیان دریایی (Ariidae):

خانواده گربه ماهیان دریایی، متعلق به راسته اسبله ماهی شکلان (Siluriformes) می باشند.

ریشه لغوی: احتمالا از یونانی >> Ari = قدرت، استحکام

نام انگلیسی: Sea Catfishes

نام فارسی: گربه ماهیان دریایی


خصوصیات زیستی و شیلاتی خانواده گربه ماهیان دریایی:

 • اغلب دریازی و ندرتا ساکن آب شیرین
 • پراکنش در نواحی گرمسیری و نیمه گرمسیری.
 • باله دمی شاخه ای.
 • دارای کیسه شنا.
 • دارای باله چربی
 • سبیلک اغلب سه چفت و ندرتا دو جفت.
 • دهان میانی، عرضی یا هلالی، فک بالایی کم و بیش برجسته و دارای دندان کرکی شکل و مخروطی روی هر دو فک.
 • سوراخهای بینی قدامی و خلفی، نزدیک به هم.
 • بدن فاقد فلس، ولی دارای خط جانبی بوده که مسیر نسبتا منحنی شکل دارد.
 • فاقد سبیلک روی منطقه بویایی.
 • دارای صفحات استخوانی روی سر و مجاورت باله پشتی.
 • دارای یک خار در هر دو باله سینه ای و پشتی.
 • بسیاری از گونه ها توان ورود به آب شیرین را دارند.
 • اغلب جنس نر، تخمها را تا زمان تخمه گشایی در دهان نگه میدارد.
 • ساکن بستر های گلی تا عمق 50 متر. ندرتا در اعماق بیشتر.
 • خارهای سینه ای امکان گزش دارد.
 • گوشت خوراکی و مشتری پسند دارند و در کشورهایی که منع مذهبی ندارد، مصرف میشوند.
 • صید آنها با ترال کف، تور کیسه ای، تور گوشگیر کف، گرگور، تور گردان ساحلی و قلاب امکان پذیر است.
 • اندازه آنها به بیش از 100 سانتیمتر هم می رسد.

 

 

پراکنش در ایران:

جنسها: در آبهای خلیج فارس و دریای عمان، دو جنس از خانواده گربه ماهیان دریایی گزارش شده است:

 • 1. Netuma >> شامل 1 گونه
 • 2. Plicofollis >> شامل 2 گونه

گونه ها: سه گونه از دو جنس فوق در آبهای ایرانی خلیج فارس و دریای عمان گزارش شده اند که به شرح جدول زیر می باشند:

:: با کلیک روی نام هر گونه، به صفحه اطلاعات کامل آن گونه بروید:
توجه:
> خانه های آبی تیره، گونه هایی هستند که در حال تکمیل اطلاعات بوده و تدریجا جایگزین خواهند شد.


1. Netuma thalassina
گربه ماهی بزرگ
2. Plicofollis dussumieri
گربه ماهی خاکی ، گربه ماهی پوزه سیاه
3. Plicofollis tenuispinis
؟
 
.:::. تصاویر زیر، برخی گونه های خانواده Ariidae در نقاط مختلف جهان را نشان می دهد:
Ariopsis felis >> گربه ماهی دریایی سرسخت Aspistor luniscutis Bagre marinus
Ariopsis felis >> گربه ماهی دریایی سرسخت Aspistor luniscutis Bagre marinus
Cephalocassis jatia >> گربه ماهی رودخانه ای Genidens barbus >> گربه ماهی سفید دریایی Osteogeneiosus militaris >> گربه ماهی سرباز
Cephalocassis jatia >> گربه ماهی رودخانه ای Genidens barbus >> گربه ماهی سفید دریایی Osteogeneiosus militaris >> گربه ماهی سرباز
 

کلیه حقوق این وب سایت برای FishBase.ir محفوظ می باشد. هرنوع کپی برداری ممنوع است.
Designed by: Mehdi Mahjoob