تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان خزر گونه ها خانواده ماهیان خزر درباره دریای خزر  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  دریای خزر
خانواده کپورماهیان شرق آسیا
(Xenocyprididae)
 


■ مشخصات کلی خانواده کپورماهیان شرق آسیا (Xenocyprididae )
:

»» خانواده کپورماهیان شرق آسیا متعلق به راسته Syngnathiformes یا سوزن‌ماهی‌سانان است.

»» این خانواده در رده‌بندی‌های سال‌های اخیر از خانوادهء کپورماهیان منفک شده است.

::: به این خانواده در بخش خانواده‌های آب‌های داخلی ایران هم اشاره شده است.

ریشه لغوی: از واژه‌های یونانی xenos= عجیب + Kypris= کپور

نام انگلیسی: East Asian minnows

نام فارسی: کپورماهیان شرق آسیا، قنات‌ماهیان خاور دور

Xenocyprididae

■ خصوصیات زیستی و شیلاتی خانواده کپورماهیان شرق آسیا، Xenocyprididae:

  • دارای 45 جنس و 159 گونه در جهان
  • اغلب اعضای این خانواده ساکن آب‌های شیرین یا لب‌شور بوده و در دریاها حضور ندارند.
  • تخمگذار
  • از ماهیان کوچک تا ماهیان بسیار بزرگ در این خانواده دیده می‌شوند.
  • این خانواده با خصوصیات ژنتیکی مشخص شده و هنوز از نظر تفاوت‌های ریختی، اطلاعاتی برای آن ارائه نشده است.

 

• پراکنش کپورماهیان شرق آسیا در ایران:

بیشتر شامل گونه‌هایی است که برای پرورش یا همراه ماهیان پرورشی وارد کشور شده و در خط ساحلی دریای خزر دیده شده است.

• جنس‌های کپورماهیان شرق آسیا ایران در بخش ایرانی دریای خزر و حوضه آبریز آن:

در آب‌های لب‌شور بخش ایرانی دریای خزر، تنها یک جنس از این خانواده گزارش شده است:

  • 1. Hemiculter

• گونه‌های کپورماهیان شرق آسیا ایران:

این خانواده در بخش ایرانی دریای خزر دارای یک گونه به شرح جدول زیر است.
◄ با کلیک روی نام گونه به صفحه آن بروید↓

1. Hemiculter leucisculus
تیزه‌کولی
.::. تصاویر بعضی گونه های خانواده Xenocyprididae ساکن نقاط مختلف جهان را در ادامه می‌بینید:
Culter alburnus Metzia formosae
Culter alburnus Metzia formosae Ochetobius elongatus
Oxygaster pointoni Parachela cyanea Sinibrama macrops
Oxygaster-pointoni Parachela cyanea Sinibrama macrops