تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان خزر گونه ها خانواده ماهیان خزر درباره دریای خزر  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  دریای خزر
خانواده دهان‌گرد‌ماهیان
(Peteromyzontidae)
 

■ مشخصات کلی خانواده دهان‌گردماهیان (Peteromyzontidae):

»» خانواده دهان‌گرد‌ماهیان (مارماهیان کاذب) متعلق به راسته دهان‌گردماهی‌سانان یا مکنده‌ماهی‌سانان (Petromyzoniformes) هستند.
• به دلیل حضور داشتن در آب‌های داخلی ایران، این خانواده در بخش آب‌های داخلی این وبسایت نیز مجددا مورد اشاره قرار گرفته است.

ریشه لغوی: واژه لاتین petra = سنگ + myzo (یونانی)= مکیدن، شیردادن + odous (یونانی)= دندان

نام انگلیسی: Northern Lampreys

نام فارسی: دهان‌گردان، دهان‌گردماهیان، لمپری شمالی، مارماهیان کاذب

Peteromyzontidae

■ خصوصیات زیستی و شیلاتی خانواده دهان‌گردماهیان:

 • بدن فاقد فلس و لزج و ماری‌شکل. رنگ بدن خاکستری و ممکن است بر حسب شرایط محیطی تا حدودی تغییر کند اما شکم همیشه رنگ روشن دارد.
 • 8 جنس و 43 گونه در جهان دارد.
 • دارای یک یا دو باله پشتی
 • چشم‌ها در ماهیان بالغ بخوبی توسعه یافته
 • فاقد سبیلک
 • فاقد باله‌های زوج روی سینه یا شکم.
 • دندان‌ها برروی زبان و صفحه ذهانی قرار دارد.
 • فاقد کیسه شنا
 • دهان به شکل قیف بوده که یکی از علائم شناسایی این ماهیان است.
 • اسکلت عضروفی فقط در قسمت‌های سر و دم بدن است و اندام‌های استخوانی ندارد.
 • واجد جنس‌های نر و ماده مجزا
 • تخم‌ها کوچک و فاقد زرده
 • مراحل لاروی دارای دگردیسی است.
 • برانشی‌های کیسه‌ای‌شکل، از دو طرف بدن به بیرون باز می‌شود که روی آنها منفذهایی (معمولا هفت عدد) وجود دارد.

 

• جنس‌های دهان‌گردماهیان دریای خزر، بخش ایرانی:

یک جنس از این خانواده در آب‌های ایرانی دریای خزر گزارش شده است:

1. Caspiomyzon

• گونه‌های دهان‌گردماهیان ایران در دریای خزر:

یک گونه از دهان‌گردماهیان به شرح جدول زیر، در بخش ایرانی دریای خزر مشاهده شده‌ است
◄ برای دریافت اطلاعات بیشتر، روی نام هر گونه کلیک کنید↓

1. Caspiomyzon wagneri
ماهی دهان‌گرد خزر
:: تصاویر زیر نمایانگر برخی گونه‌های خانواده دهان‌گرد‌ماهیان در نقاط مختلف جهان است:
Eudontomyzon mariae >> لمپری جویباری اکراین Geotria australis Ichthyomyzon fossor >> لمپری جویباری شمالی
Eudontomyzon mariae >> لمپری جویباری اکراین Geotria australis Ichthyomyzon fossor >> لمپری جویباری شمالی
Lampetra similis Mordacia mordax >> لمپری استرالیایی Petromyzon marinus >> لمپری دریایی
Lampetra similis Mordacia mordax >> لمپری استرالیایی Petromyzon marinus >> لمپری دریایی