تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان خزر گونه ها خانواده ماهیان خزر درباره دریای خزر  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  دریای خزر
خانواده سوف‌ماهیان
(Percidae)
 ■ مشخصات کلی خانواده سوف‌ماهیان (Percidae):

»» خانواده سوفماهیان متعلق به راسته سوف‌ماهی‌سانان (Perciformes) است.
• به دلیل داشتن گونه‌هایی در آب‌های داخلی ایران، این خانواده در بخش آب‌های داخلی این وبسایت نیز مجددا مورد اشاره قرار گرفته است.

ریشه لغوی: perké به یونانی یعنی ماهی سوف.

نام انگلیسی: Perches

نام فارسی: سوف‌ماهیان

Percidae

■ خصوصیات زیستی و شیلاتی خانواده سوف‌ماهیان:

 • ساکن نیم‌کره شمالی کره زمین
 • تنها در آب شیرین و لب‌شور دیده شده‌اند.
 • دارای 11 جنس و 239 گونه در سراسر جهان است.
 • دارای دو باله پشتی اغلب مجزا از یکدیگر، یا اندکی پیوسته.
 • باله پشتی از دو قسمت تشکیل شده که جلویی تیغ‌دار و عقبی نرم است.
 • باله مخرجی دارای یک یا دو خار.
 • باله شکمی در موقعیت سینه‌ای، با یک خار و 5 شعاع نرم.
 • واجد 5 تا 8 شعاع آبششی.
 • دارای 32 تا 50 عدد مهره.
 • طول بعضی گونه‌ها به یک متر می‌رسد.
 • استخوان‌های آرواره فوقانی، بطور کامل به استخوا‌ن‌های پیش‌آرواره‌ای متصل نیستند.
 • غشای شعاع‌های آبششی به تنگه (Isthmu) اتصال ندارد.
 • استخوان‌های آرواره فوقانی، بطور کامل به استخوان‌های پیش‌آرواره‌ای متصل نیست.
 • دارای دندان فکی است.
 • اولین فسیل مربوط به دوره ترشیاری پایینی، ائوسن پایینی.

• جنس‌های سوف‌ماهیان دریای خزر، بخش ایرانی:

1- Sander سوف ماهی
2- Perca سوف حاجی طرخان

• توضیح: نام جنس Sander در سالهای گذشته Stizostedion بوده است.

 

• گونه‌های سوف‌ماهیان ایران در دریای خزر:

سه گونه از سوف‌ماهیان به شرح جدول زیر، در بخش ایرانی دریای خزر مشاهده شده‌اند که گونه سوم یا سوف حاجی‌طرخان به ندرت و بصورت محدود وارد آب‌های لب‌شور خزر می‌گردد.
◄ برای دریافت اطلاعات بیشتر، روی نام هر گونه کلیک کنید↓

1. Sander lucioperca
سوف معمولی
2. Sander marinus
سوف دریایی
3. Perca fluviatilis
سوف حاجی‌طرخان


.::. تصاویر زیر، تعدادی از گونه‌های خانواده سوف‌ماهیان در نقاط مختلف جهان را نشان می‌دهد:

Etheostoma barrenense >> سوف منقوش Gymnocephalus schraetser Percarina demidoffii >> پرکارینا
Etheostoma barrenense >> سوف منقوش Gymnocephalus schraetser Percarina demidoffii >> پرکارینا
Percina kathae Sander vitreus >> سوف چشم مرمری Zingel zingel >> زینگل
Percina kathae Sander vitreus >> سوف چشم مرمری Zingel zingel >> زینگل