تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان خزر گونه ها خانواده ماهیان خزر درباره دریای خزر  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  دریای خزر
خانواده اردک‌ماهیان
(Esocidae)
 

■ مشخصات کلی خانواده اردک‌ماهیان (Esocidae):

»» خانواده اردک‌ماهیان متعلق به راسته اردک‌ماهی‌سانان (Esociformes) است.

ریشه لغوی: از واژه isox (یونانی) و نیز مرتبط با ریشه سلتیک eog, ehawc=آزادماهی

نام انگلیسی: Pikes

نام فارسی: اردک‌ماهیان

◄ این خانواده در آب‌های داخلی ایران نیز نمایندگانی دارد، از این رو در در آن بخش نیز مورد اشاره قرار گرفته‌اند

Esocidae

■ خصوصیات زیستی و شیلاتی خانواده اردک‌ماهیان، Esocidae:

 

 • دارای 1 جنس و 7 گونه در آب‌های جهان
 • بدن ماهیان این خانواده دراز و کشیده و پوشیده از فلس‌های ریز دایره‌ای شکل(Cycloid) است.
 • هان این ماهی بزرگ و پوزه آن کشیده و منقاری شکل است.
 • فاقد باله چربی هستند
 • دهان این ماهیان بزرگ و پوزه آنها کشیده و منقاری‌شکل است.
 • باله دمی شکافدار و دارای 40 تا 50 شعاع است.(معمولا 17 شعاع منشعب).
 • فاقد شعاع سخت باله‌ای.
 • خط جانبی کامل است.
 • مجرای زیرچشمی دارای هشت منفذ یا بیشتر.
 • شعاع‌های آبششی 10 تا 20 عدد.
 • واجد استخوان‌های بینی
 • ستون مهره 43 تا 67 عدد.
 • اردک‌ماهیان فاقد باله چربی هستند.
 • باله‌ها بدون خار هستند.
 • طول برخی گونه‌ها تا 180 سانتیمتر می‌رسد.
 • ماهیانی شکارگر هستند.

• پراکنش اردک‌ماهی در ایران:

حوضه دریای خزر (بیشتر رودخانه‌ها، دریاچه‌ها و آب‌بندانها)، حوضه دریاچه نمک (دریاچه اوان قزوین).

 

جنس و گونه‌های اردک‌ماهیان در ایران

این خانواده در سطح جهان تنها یک جنس Esox را دارد که از این جنس، یک گونه در آب‌های داخلی و نیز دریای خزر به شرح زیر مشاهده شده است.
◄ با کلیک روی نام گونه، وارد صفحه آن بشوید ↓


1. Esox lucius
اردک ماهی

 

.::. تصویر گونه‌های خانواده اردک‌ماهیان در نقاط مختلف جهان :

Esox americanus vermiculatus اردک ماهی علفی اردک ماهی سرخ باله Esox americanus americanus اردک ماهی شمالی esox lucius
E. americanus vermiculatus>>اردک ماهی علفی E. americanus americanus>>اردک ماهی سرخ باله Esox Lucius >>اردک ماهی شمالی
Esox reichertii اردک ماهی آمور اردک ماهی زنجیری Esox niger Esox masquinogy اردک ماهی زشترو
E. reichertii >> اردک ماهی آمور E. niger >> اردک ماهی زنجیری E. masquinogy >> اردک ماهی زشترو