تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان خزر گونه ها خانواده ماهیان خزر درباره دریای خزر  
 
 
 
 
  دریای خزر
خانواده مارماهیان آب شیرین
(Anguillidae)
 

■ مشخصات کلی خانواده مارماهیان آب شیرین (Anguillidae):

»» خانواده مارماهیان متعلق به راسته مارماهیسانان (Anguilliformes) است.

ریشه لغوی: از واژه anguilla, .-ae (لاتین) = مارماهی

نام انگلیسی: Freshwater eels

نام فارسی: مارماهیان، مارماهیان آب شیرین

◄ این خانواده در آب‌های داخلی ایران نیز نمایندگانی دارد، از این رو در در آن بخش نیز مورد اشاره قرار گرفته‌اند

Anguillidae

 

■ خصوصیات زیستی و شیلاتی خانواده مارماهیان آب شیرین، Anguillidae:

  • سرگوه ای شکل و بدن کشیده و دراز و استوانه‌ای.
  • دهان قوی، اما فاقد استخوانهای فکی و پیش فکی.
  • دارای باله های پشتی، دمی و مخرجی به هم پیوسته. فاقد باله شکمی.
  • دارای فلسهای گرد در عمق پوست.
  • منافذ آبششی خیلی کوچک و در انتهای سر.
  • معمولا کوچگر به دریا می باشند (Catadromous).
  • منافذ تنفسی بیرونی و کوچک.

 

• جنس‌ها و گونه‌های مارماهیان آب شیرین در ایران:

در آب‌های خزر از جمله آب‌های ایرانی آن، یک جنس و گونه از این خانواده وجود دارد که هم بصورت طبیعی از شمال خزر و هم از طریق پیوند مصنوعی وارد آب‌های ایران شده است:
◄ جهت اطلاعات بیشتر، روی نام گونه کلیک کنید↓

1. Anguilla anguilla
مارماهی اروپایی، مهاجر

.::. تصویر برخی از گونه‌های خانواده مارماهیان در نقاط مختلف جهان:

Anguilla marmorata >> مارماهی خالدار Anguilla japonica >> مارماهی ژاپنی Anguilla dieffenbachii>> مارماهی باله بلند نیوزلند
Anguilla marmorata >> مارماهی خالدار Anguilla japonica >> مارماهی ژاپنی Anguilla dieffenbachii>> مارماهی باله بلند نیوزلند
Anguilla rostrata >> مارماهی آمریکایی Anguilla obscura>>مارماهی باله کوتاه اقیانوس آرام Anguilla megastoma >> مارماهی بلند باله پلی نزی
Anguilla rostrata >> مارماهی آمریکایی Anguilla obscura>>مارماهی باله کوتاه اقیانوس آرام Anguilla megastoma >> مارماهی بلند باله پلی نزی